Utvalgsmedlem
Navn: Dag Mogens Guttormsen
E-post: dag.guttormsen@gmail.com
Representerer: Høyre
Telefon: +47 926 83 700
Adresse: Brekkekroken 8
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for helse og sosial 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)