Utvalgsmedlem
Navn: Britt Halvorsrud
E-post: britthalvorsrud68@gmail.com
Representerer: Fremskrittspartiet
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Kontrollutvalget 2019-2023 (31.10-2019 - 31.10-2023)