Utvalgsmedlem
Navn: Brit Marit Djupvik Semner
E-post: brit.marit.semner@gmail.com
Representerer: Høyre
Telefon: +47 95238229
Adresse: Brønnerudveien 50
Postnr/sted: 1433 ÅS
Medlem av: Hovedutvalg for helse og sosial 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Klima- og miljøutvalg 2018-2019 (20.06-2018 - 31.10-2019)