Utvalgsmedlem
Navn: Bjarne Janson
E-post: bjarne.janson@icloud.com
Representerer: Senterpartiet
Telefon: +47 48076956
Adresse: Drottveien 7
Postnr/sted: 1434 ÅS
Medlem av: Hovedutvalg for næring og miljø 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)