Utvalgsmedlem
Navn: Audun Johannessen
Adresse: Gamle Kroervei 94
Postnr/sted: 1435 ÅS
Medlem av: Administrasjonsutvalget (22.10-2015 - 23.10-2019)
Administrasjonsutvalg 2011-2015 (12.10-2011 - 18.11-2015)