Utvalgsmedlem
Navn: Astrid Rundqvist
E-post: rundqvist.astrid@gmail.com
Representerer: Fremskrittspartiet
Telefon: +47 93840713
Adresse: Solbakken 7B
Postnr/sted: 1434 ÅS
Medlem av: Hovedutvalg for næring og miljø (23.10-2019 - 31.10-2023)
Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Eldrerådet (20.11-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for helse og sosial (21.10-2015 - 23.10-2019)