Utvalgsmedlem
Navn: Arve Skutlaberg
E-post: arve.skutlaberg@dkmail.no
Representerer: Kristelig Folkeparti
Telefon: +47 975 59 998
Adresse: Lyngveien 20 A
Postnr/sted: 1433 ÅS
Medlem av: Kommunestyret (21.10-2015 - 24.10-2019)
Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)