Utvalgsmedlem
Navn: Arne Solheim Kaldahl
E-post: akaldahl@online.no
Representerer: Høyre
Telefon: +47 984 87 048
Adresse: Granveien 27 B
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Hovedutvalg for helse og sosial 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)