Utvalgsmedlem
Navn: Anton Sophus Bachke
E-post: asbachke@gmail.com
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Telefon: +47 957 03 304
Adresse: Langbakken 5 A
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Plankomiteen 2011-2015 (12.10-2011 - 18.11-2015)
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)