Utvalgsmedlem
Navn: Anne-Marit Kleven
E-post: mose2@online.no
Telefon: +47 93800799
Adresse: Liaveien 31 C
Postnr/sted: 1435 ÅS
Medlem av: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (18.11-2015 - 20.11-2019)
Kommunalt råd for funksjonshemmede 2011-2015 (23.11-2011 - 18.11-2015)