Utvalgsmedlem
Navn: Anne-Lise Farnia
E-post: ann-farn@online.no
Representerer: Høyre
Adresse: Fossekallen 32
Postnr/sted: 1407 VINTERBRO
Medlem av: Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for helse og sosial 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)