Utvalgsmedlem
Navn: Anders Often
E-post: a-often@online.no
Representerer: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: +47 454 20 213
Adresse: Måltrostveien 11
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Plankomiteen 2011-2015 (12.10-2011 - 18.11-2015)
Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)