Utvalgsmedlem
Navn: Anders Berg Ildstad
E-post: andersildstad@hotmail.com
Representerer: Miljøpartiet De Grønne
Adresse: Brekkeveien 49
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for teknikk og plan 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)