Utvalgsmedlem
Navn: Åsgeir Rossebø Almås
Representerer: Kristelig Folkeparti
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for helse og sosial (23.10-2019 - 31.10-2023)