Hva finnes i depotarkivet

Depotarkivet inneholder i all hovedsak arkiver fra Ås kommunes virksomhet. Tidsrommet spenner seg fra 1811 til rundt år 2006.

Mer konkret rommer depotarkivet:  
1) kommunearkiver eldre enn 20-30 år
2) arkiver fra avsluttede enheter i kommunen  samt
3) pasient og klientarkiver