icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Omsorg   ›   Moertunet
Ås kommune bygger nytt demenssenter som skal stå ferdig til 1. februar 2017

Ås kommune bygger nytt demenssenter som skal stå ferdig til 1. februar 2017

  

Demensomsorgen i Ås

Her kan du lese om demens, utredning og hvem du kontakter dersom du eller noen av dine har eller mistenker demens. Du kan også lese om vårt tilbud for demente ved hukommelsesteamet og på Moer sykehjem.

Hva er demens?

Demens er en kronisk hjernesykdom som fører til varig svikt. Sykdommen begynner som oftest nesten umerkelig og forverres gradvis. De vanligste symptomene er redusert hukommelse og orienteringsevne. Etter hvert vil mange få problemer med å uttrykke seg, og å utføre praktiske oppgaver. Sykdommen opptrer oftest i høy alder, men kan også ramme yngre.

Det finnes over 72000 mennesker med demens i Norge i dag, og årlig rammes rundt 10000 nye av sykdommen. Demens er en fellesbetegnelse for flere hjernesykdommer. De vanligste er Alzheimers sykdom og vaskulær demens.

Utredning

Utredning er viktig for å utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer, for å sette i gang riktige hjelpetiltak til rett tid, samt for å gi personer med demens mulighet til å ta viktige avgjørelser for livet sitt mens man ennå er frisk nok.

Hvem kontakter jeg?

Hvem kan kontaktes?

Ved spørsmål vedrørende demens og kommunens tilbud, ta kontakt med demenskoordinator, telefon : 64 96 22 07 eller 959 39 705, alle hverdager, klokken 08.00-15.00.

Mailadresse: hukommelsesteamet@as.kommune.no

Alle søknader vedrørende støttekontakt, dagtilbud og institusjonsplasser behandles av forvaltningsenheten. Link til søknadsskjema. (DOC) (PDF)

Nasjonalforeningens Demenslinje - er et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens. Er du pårørende til en person med demens, eller er du bekymret for om du begynner å utvikle demens, kan du ringe eller kontakte Demenslinjen på telefon 23 12 00 40.
Du kan også sende en e-post til: demenslinjen@nasjonalforeningen.no

Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet i Ås kommune

I hukommelsesteamet i Ås kommune arbeider en sykepleier og en ergoterapeut som begge har lang erfaring i arbeid med personer med demens, samt videreutdanning i demensomsorg. Lege er også tilknyttet teamet. Sykepleier i teamet er demenskoordinator.

I tillegg til å drive utredningsarbeid i samarbeid med fastlegen, foretar hukommelsesteamet hjemmebesøk og pårørendesamtaler, gir råd, støtte og veiledning til demensrammede og deres pårørende.

Hukommelsesteamet er behjelpelig med å finne praktiske løsninger i hverdagen, og kan gi informasjon om hjelpetilbud.

Hukommelsesteamet driver samtalegruppe for pårørende, og arrangerer pårørendeskole i samarbeid med andre Follo-kommuner.

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud der alle kan ta direkte kontakt – på telefon eller mail.

Telefon:  64 96 22 07 / 959 39 705 (mandag – fredag klokken 08.00-15.00)

Mailadresse: hukommelsesteamet@as.kommune.no

Dagavdeling for personer med demens - Moertunet

Dagavdelingen er et tilbud til personer med demenssykdom som bor eller oppholder seg i Ås kommune, og som kan ha nytte av et dagtilbud og /eller har pårørende som trenger avlastning.

Dagavdelingen har plass til seks brukere daglig. Tilbudet omfatter samvær og aktiviteter, og er ment å motvirke sosial isolasjon og medvirke til livsglede i hverdagen. Avdelingen er åpent fem dager i uken kl 9-14, hele året. Det serveres frokost og middag. Brukerne blir hentet om morgenen og kjørt hjem igjen om ettermiddagen.

Skjermet enhet for personer med demens - Moertunet

Skjermet enhet har til sammen 24 tilrettelagte plasser for personer med demens. Tunveien 5 og Tunveien 7 består begge av to avdelinger med plass til 6 pasienter på hver avdeling. I et fysisk oversiktlig miljø gis individuell omsorg til personer med demens som trenger et skjermet og tilrettelagt tilbud. Pasientene skal bli møtt med respekt og verdighet. Et overordnet mål er at pasientene skal føle seg trygge og ivaretatt, og tilbudet skal bidra til at funksjoner i dagliglivet beholdes så lenge som mulig. Boenhetene ligger på bakkeplan med utgang til sansehage.

Forsterket skjermet enhet - Moertunet

Forsterket skjermet enhet består av tre plasser for personer med demens som med hensyn til atferdsmessige utfordringer trenger trygge og forutsigbare omgivelser.