Meld flytting - bli en av Ås! #studentkommune #blienavås (Fotomontasje: Ås kommune)

Meld flytting - bli en av Ås! #studentkommune #blienavås (Fotomontasje: Ås kommune)

  

Meld flytting til Ås og søk om studentstøtte

Du som er student og melder flytting til Ås kommune, kan søke om studentstøtte. Neste  søknadsperiode starter 1. september 2020.

Folkeregisteret har endret sine skjemaer, derfor må du melde flytting og bestille bostedsattest før du sender inn søknad.

Dette får du når du melder flytting til Ås kommune:

 • Du får stemmerett i Ås – og kan påvirke politikken
 • Kommunen får økte økonomiske rammer og kan dermed tilby deg som innbygger bedre tjenester.
 • Utbetalt et engangstilskudd fra Ås kommune på 4 000 kr
 • Gavekort på 1000 kroner til kino, eller kulturarrangementer i Ås kulturhus*.
 • Du blir  innbygger i Ås kommune.

Viktig å vite

 • Studenter som tar høyere utdanning mister ikke annen støtte fra Lånekassen ved å melde flytting.
 • Som student behøver du ikke bytte fastlege når du melder flytting til en annen kommune. Men hvis du likevel velger å gjøre det kan du kreve å få tilbake den gamle fastlegen, selv om legen har fulle lister. Betingelsen er at det må skje innen 3 år.

Slik går du fram for å søke om studentstøtten fra Ås kommune:

 1. Gå inn og registrer flytting via nettsidene til Skatteetaten.
 2. Etter en ukes tid mottar du brev fra Skatteetaten om at din nye adresse er registrert. Da kan du gå inn å bestille bostedsattest via sidene til skatteetaten.
 3. Når du hars mottatt bostedsattest kan du søke elektronisk om tilskudd fra Ås kommune. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. september.
 4. Behandlingstiden vil variere avhengig av hvor mange søknader vi  har mottatt, og mange vil ikke få svar på søknaden før etter 25. oktober.

Kriterier for å få tilskuddet:

 • Du må være norsk statsborger, eller utenlandsk statsborger med norsk personnummer som har flyttet fra en annen norsk kommune til Ås kommune.
 • Du må være student og kunne fremlegge gyldig studentbevis fra inneværende semester/skjermbilde fra app.
 • Du må ha meldt flytting fra en annen kommune til Ås kommune i løpet av de 2 siste årene og må kunne legge frem bostedsattest.
 • Du forplikter deg til å beholde bostedsadresse i Ås kommune under hele studieperioden du er bosatt i Ås. Du kan selvfølgelig likevel dra på utveksling, ta kontakt med oss om du lurer på hvordan du da går frem.

*Om kulturbillettene:

NB! Dette er en ordning som du kun kan søke om en gang.