icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
SFO

SFO

Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås

og lokale årsplaner for den enkelte SFO

Med bakgrunn i prosjektet «Kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen i Ås», har Ås kommune utarbeidet en felles kommunal rammeplan for skolefritidsordningen. På bakgrunn av denne er det også utarbeidet lokale årsplaner for den enkelte SFO.

Tips en venn Skriv ut

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur vedtok i møte den 18.01.2017  «Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås». Formålet med en felles kommunal rammeplan er at den skal bidra til et mest mulig likeverdig SFO-tilbud for alle barn i kommunen.

Rammeplanen skal være styrende for alle skolefritidsordningene i Ås. På bakgrunn av den kommunale rammeplanen er det utarbeidet lokale årsplaner for den enkelte SFO. Disse finner du nederst i artikkelen.

«Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås» ligger under og er adskilt fra Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune, på samme måte som rammeplan for barnehager ligger under og er adskilt fra barnehageloven.

Rammeplanen har vært på høring i barneskolene v/rektor, SU og FAU ved den enkelte barneskole og Utdanningsforbundet i Ås. Høringsuttalelser og flere detaljer om planen kan du lese i saksfremlegget.

Her kan du laste ned og lese felles kommunal rammeplan for skolefritidsordningen i Ås
 

Lokale årsplaner for den enkelte SFO: