icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon   ›   Skoleskyss - søknad og reglement
buss

buss

  

Skoleskyss i Ås

Her finner du generell informasjon om skoleskyss i Ås kommune.

Elever kan ha krav på gratis skoleskyss i hht Opplæringslovens § 7-1, på bakgrunn av avstand. Elever på 1. trinn som bor mer enn 2 km fra skolen har rett til gratis skyss. Elever på 2. - 10. trinn som bor mer enn 4 km fra skolen har rett til gratis skyss.

Elever kan også ha krav på gratis skoleskyss i hht Opplæringslovens § 7-1, etter kriteriet ”særlig trafikkfarlig eller vanskelig vei”. Denne skyssen innvilges ut i fra kommunale retningslinjer for skoleskyss i Ås. I retningslinjene har Ås kommune, ved kommunestyret, definert hvilke strekninger som vurderes som særlig trafikkfarlige.

Retten til skyss gjelder ikke til og fra SFO.

Elever som har en funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom kan også ha rett til gratis skyss. I disse tilfellene må legeerklæring framlegges.

Alle foreldre som ønsker gratis skoleskyss for sitt barn må søke om dette. Foreldrene kan da søke om skyss på bakgrunn av ovennevnte kriterier.

Her søker du om skoleskyss
Her finner du retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune
Guidelines for free school transport in Ås