Kulturskolen internasjonalt band

Internasjonalt band - International band

Ås internasjonale band har eksitert i flere år, men det varierer hvor mange som er med.  Dette er en åpen jam session. Alle er velkommen til å være med. For mer informasjon kontakt Ås internasjonale kultursenter.
 
English:
 
Ås international band has been excited for several years, but it varies how many people are involved. This is an open jam session. Everyone is welcome to join. For more information, contact Ås International Cultural Center.
 
                                                         اللمزيد من المعلومات باللغة العربية إضغط هن
كانت فرقة Ås الدولية ممتعة ومميزة لعدة سنوات، لكن في آونة األخيرة انخقض عدد من المهتمين
                                                    . ومع ذلك فأنتم مدعوون وموضع ترحيب لالنضمام.
                                            لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالمركز الثقافي الدولي.
Fargerike Ås Kor
Fargespill

Fargerike Ås / Colourful Ås

Ås internasjonale kultursenter arbeider kontinuerlig med å samle inn sanger, rytmer, musikk og dans fra alle kulturene vi finner i vårt lokalsamfunn. Dette gjøres gjennom work shops og ved å besøke de miljøene som finnes i kommunene. Med jevne mellomrom blir det satt opp konserter for å vise publikum noen av de multikulturelle perlene som finnes i vårt lokalsamfunn. Kanskje du har noe å bidra med inn i dette? Ta kontakt med kulturskolen hvis du ønsker å få vite mer om dette arbeidet. Nederst på siden er det en liten film med utdrag fra Fargespill Ås forestilling.
 
English:
 
Ås international cultural center works continuously to collect songs, rhythms, music and dance from all cultures we find in our communities. This is done through workshops and by visiting the environments that exist in the municipalities. From time to time there will be set up concerts to show the public some of the multicultural treasures that exist in our communities. Maybe you have something to contribute into this? Contact us on Ås music and Arts School if you want to learn more about this work. At the bottom of this page there is a small film with moments from a Fargespill Ås performance.
 
معلومات بالعربية:
يعمل المركز الثقافي الدولي بشكل مستمر على جمع األغاني واإليقاعات والموسيقى والرقص من جميع
                                                                             الثقافات التي نجدها في مجتمعاتنا.
                                     ويتم ذلك من خالل ورش العمل وزيارة البيئات الموجودة في البلديات.
  سيتم إقامة الحفالت الموسيقية من وقت آلخر إلظهار الجمهور بعض الكنوز متعددة الثقافات التي توجد 
                                                            في مجتمعاتنا. ربما لديك شيء للمساهمة في هذا؟ 
                                                 اتصل بنا على مدرسة الموسيقا والفنون )المركز الثقافي في 
      فيما إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا العمل. في الجزء السفلي من هذه الصفحة هناك فيلم
                                                                  .Ås Farjisbil.صغير مع لحظات من أداء
Språkkafe3
Språkkafe

Språkkafé / Language cafe

 

På språkkafe kan du treffe andre mennesker og praktisere norsk. Vi ønsker både norske og fremmedspråklige velkommen.
 
Språkkafeen skal være en plass for folk å møtes, snakke og lære fra hverandre i uformell og hyggelig stemning, på tvers av kulturer og alder.
 
Servering av gratis kaffe og te. Ta gjerne med matpakke og spis lunsjen her.
 
Arrangører: Refugees Welcome to Ås, Ås Bibliotek og Ås internasjonale kultursenter.

 

Language cafe

 
Where: Ås library
 
When: Wednesdays 12:30 – 2:30pm
 
The language café is an informal gathering where you can practice speaking Norwegian. Both Norwegian and non-Norwegians are welcome to attend.
 
A Language Cafe is a sociable and friendly way to practice languages without attending formal classes, and is open to people of all ages and cultural heritages.
Free coffee and tea. You may also bring a packed lunch.

Organizers: Refugees Welcome to Ås, Ås Library and Ås international cultural center.

 

مقهى اللغة

المكان: مكتبة Ås

الزمان: الأربعاء 12:30 2:30 مساء

مقهى اللغة هو تجمع غير رسمي حيث يمكنك ممارسة المحادثة باللغة النرويجية.

كل من النرويجيين وغير النرويجيين مدعوون للحضور.

مقهى اللغة هو وسيلة اجتماعية وودية لممارسة اللغات دون حضور دروس رسمية، ومفتوحة للناس من

جميع الأعمار والمستويات الثقافية.

القهوة والشاي يقدما مجانا. يمكنك أيضا إحضار غداء المغلف.

المنظمون: اللاجئون مرحبا بكم في Ås ، مكتبة Ås و المركز الثقافي الدولي.

Forebygging av radikalisering

Forebygging av radikalisering

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Kommunen har en sentral rolle i dette arbeidet, og et ansvar for å sikre et trykt samfunn for innbyggere. Ås internasjonale kultursenter og SLT-koordinator i kommunen har sammen invitert til åpne dialog møter med foredragsholdere og fagpersoner tilstede. Det er også opprettet en facebook gruppe for dialog for alle interesserte: Facebook.com/Forebygging av utenforskap i Ås.

 

English:

 
The government wants a broad effort to prevent radicalization and violent extremism. The municipality has a central role in this effort, and a responsibility to ensure a safe community for residents. Ås international cultural centre and SLT- coordinator in the municipality have together invited to open dialogue meetings for everybody who is interested with lecturers and professionals present. It is also created a facebook group for dialogue for all who is interested: Facebook.com/Forebygging av utenforskap i Ås
 
للمزيد من المعلومات باللغة العربية إضغط هنا
بالغة العربية:
تهدف الحكومة كم خالل بذل هذا الجهد الواسع لمنع التطرف والعنف. هذا وتشارك البلدية بدور مركزي 
في هذا المجهود، ومسؤولية ضمان مجتمع آمن للسكان. 
وقد دعا المركز الثقافي الدولي و مركز الـ SLT في البلدية معا إلى فتح لقاءات حوار لكل من يهتم 
بالمحاضرين والمهنيين الحاضرين. يتم أيضا إنشاء مجموعة الفيسبوك للحوار لجميع المهتمين: 

 
Kunstverksted
Kunstverksted

Kunstverksted / Art workshop

I et samarbeide med Nav, voksenopplæringssenteret i kommunen og asylmottaket har vi gjennomført åpne kunstverksted.  Her har deltageren lært forskjellige tekniker og snakket norsk med en sosial og uformell ramme. Verkstedene kan avsluttet med utstilling på biblioteket. Åpne kunstverksteder er også mulig å tilby og gjennomføre til andre grupper i lokalsamfunnet.

 

English:

In collaboration with Nav, adult education center of the municipality and the refugee center we have conducted open art workshop. Here you can learn different technician and speek Norwegian with a social and informal setting. The workshops can be completed with an exhibition at the library. Open art workshops is also possible to offer to other groups in the community.
 
للمزيد من المعلومات باللغة العربية إضغط هنا
اإلنجليزية:
بالتعاون مع ناف، مركز تعليم الكبار في البلدية ومركز الالجئين، قمنا بإجراء ورشة عمل الفن المفتوح.
هنا يمكنك أن تتعلم تقنيات مختلفة للغة والتحدث بالنرويجية العامية )المحكية(.
ويمكن في نهاية ورش العمل إقامة معرض في المكتبة حولها. ومن الممكن أيضا تقديم ورش عمل فنية 
مفتوحة إلى مجموعات أخرى في المجتمع.
Internasjonalt kor
Internasjonalt kor

Internasjonalt kor (International choir

Ås internasjonale kultursenter har hatt flere kor prosjekter. I de årene kommunen hadde asylmottak øvde koret ukentlig der. I tillegg har vi hatt flere internasjonale korprosjekter lokalisert på Kulturskolen i Ås. Korene synger sanger fra deltagernes egen hjemland og mer lokale sanger. Gjennom prosjektene har vi blant annet hatt et samarbeid med publikumskoret på Den Norske Opera og ballett, Fargespill og prosjekter gjennom Krafttak for sang og Ås som en syngende kommune.
 
 

English:

Ås International Cultural Center has had several choir projects. In the years the municipality had refugee centre, the choir practiced there weekly. In addition, we have had several international choir projects located at Ås music and arts school. The choirs sing songs from the participants' own homeland and more local songs. Throughout the projects we have collaborated with the public choir at The Norwegian Opera and Ballet, Fargespill and projects through “Krafttak for sang” and Ås as a singing municipality.
Internasjonal barselgruppe
Internasjonal barselgruppe

Internasjonal barselgruppe / international maternity

I samarbeid med kommunens helsestasjon arrangerer vi barselgrupper for både norsktalende og fremmedspråklige  på kulturskolen. På barselgruppen kan man skape et sosialt nettverk tidlig i barnets liv. Gjennom musikk og bevegelse møtes barn og foresatt til en aktiv barselgruppe uavhengig av språk. Tilbud om denne typen barselgruppe avtales gjennom helsestasjonen i Ås.
 

English:

In cooperation with the health clinic we arrange active maternity groups for both norwegian speaking and other nationalities. On this group we can create a social networking early in the child's life. Through music and movement children and parents meets on an active maternity group regardless of language. The health clinic organizes the registration for this group.
 
 

                                                            اللمزيد من المعلومات باللغة العربية إضغط هن
وبالتعاون مع العيادة الصحية، نقوم بترتيب مجموعات أمومة نشطة لكل من الناطقين باللغة النرويجية
                                                                                             والجنسيات األخرى.
في هذه المجموعة يمكننا إنشاء الشبكات االجتماعية في وقت مبكر من حياة الطفل. من خالل الموسيقى 

          والحركة يجتمع األطفال واآلباء واألمهات على مجموعة األمومة النشطة بغض النظر عن اللغة. 
                                                               وتنظم العيادة الصحية التسجيل لهذه المجموعة.

Filmkurs /Film group

Det har i perioder vært gjennomført filmkurs med elever fra voksenopplæringssenteret, gjennom NAV og på asylmottaket. Filmkursene er i en tidsbegrenset periode.
 

English:

It has at times been arranged film courses with students from adult education center(VO) , NAV and the refugee center . Film courses is for a limited period
 

                                                اللمزيد من المعلومات باللغة العربية إضغط هن
قد رتبت في بعض األحيان دورات لتصميم األفما ع لما ع عكز تعييم الببار فف(، اا و عكز 
                                                           الماجئي . دورات الفييم لفتكة عحدودة

Teater
Teater

Teater / Theater

Teatergrupper har vært arrangert i flere omganger i et samarbeid med voksenopplæringssenteret, asylmottaket og NAV.
 

English:

It has at times been arranged theater courses with students from adult education center(VO), NAV and the refugee center.

 

للمزيد من المعلومات باللغة العربية إضغط هنا
قد رتبت في بعض األحيان دورات مسرحية مع طالب من مركز تعليم الكبار 
(NAV) ،)وصندوق الالجئين(VO)