Tilbudet ved Ås læringssenter

hassan er kul

Velkommen til Ås læringssenter

Vi har et bredt opplæringstilbud til voksne

Ås læringssenter har tilbud i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. Vi tilbyr grunnskoleundervisning for voksne bosatt i Frogn, Vestby og Ås kommune. Dessuten er det mulig å ta kveldskurs i både engelsk og norsk. Vi har også spesialundervisning.

Velkommen til oss!

Våre opplæringstilbud

Norsk og samfunnskunnskap

Grunnskole for voksne

Kveldskurs i norsk og engelsk

Spesialunderisning for voksne

Ønsker du å gå på skole hos oss? Fyll ut Søknadsskjema for norskundervisning og sendt det til laeringssenteret@as.kommune.no, eller lever det hos oss: Moerveien 10, 1430 ÅS.

Aktuelt

Ås_læringssenter_forsidebilde_nett_v

Velkommen til Ås læringssenter

Vi har et bredt opplæringstilbud til voksne.
Introruta Ås læringssenter kalender

Introruta for Ås læringssenter 2020 – 2021

Her finner du introruta for Ås læringssenter. Dette er skoleruta for deg som deltar i introduksjonsprogrammet.
Skoleruta Ås læringssenter

Skoleruta for Ås læringssenter 2020 – 2021 (grunnskole og spes.ped.)

Her finner du skoleruta for Ås læringssenter. Dette er for deg som er med i en grunnskolegruppe eller elev i spes.ped.-seksjonen.