icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Søråsteigen barnehage med avdeling Rustadskogen   ›   Årsplan og årskalender Søråsteigen
Årsplan, nettsiden[1]

Årsplan 2021-2023, Søråsteigen barnehage

Her finner dere barnehagens årsplan for perioden 2021-2023.

Publisert: 15. desember 2020

Årskalender våren 2021, Søråsteigen

Publisert: 15. februar 2021

Årskalender 2020-2021, Rustadskogen

Her finner dere årskalenderen til Rustadskogen for barnehageåret 2020-2021

Publisert: 16. desember 2020

Minoritetsspråklige barn i barnehagen

Publisert: 19. oktober 2017

Link til rammeplan for barnehager

Publisert: 25. september 2017

Informasjonsbrosjyre om barns sykdom

Publisert: 18. oktober 2016

Link til brosjyren "Velkommen til barnehagen!" utgitt av Kunnskapsdepartementet

Folderen gir informasjon til alle foreldre/foresatte om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, formålsbestemmelsen, rett til plass, barnehagens samarbeid med foreldre og foreldreråd for barnehagen. Folderen er oversatt til engelsk, samisk, somalisk, arabisk og polsk.

Publisert: 14. februar 2013

Pedagogisk plattform

Her kan dere lese de kommunale barnehagenes pedagogiske plattform.  

Publisert: 03. august 2010

Verdigrunnlag

Publisert: 07. januar 2013