Skolen er på grønt smittevernnivå som betyr at det aller meste går som vanlig. Smitteverntiltakene nå er:

  • Alle skal holde seg hjemme hvis man har selv milde symptomer på luftveisinfekjon. Ved tydelige symptomer bør man teste seg. Man skal være symptomfri i 24 timer før oppmøte på skolen igjen.
  • Håndvask og håndsprit
  • Ingen klemming og håndhilsing
  • Holde avstand der man kan

Ved oppdaget smitte på skolen blir den smittede elevens antatte nærkontakter testet med hurtigtester. Testene får elevene på skolen. Det varierer om elevene blir testet på skolen, eller om de tester selv hjemme. Elevene skal testes på dag 1, 3 og 5. Så lenge testene er negative og eleven er symptomfri, går de på skolen som vanlig. Ved positiv test må eleven isoleres hjemme til de er friske. Skolen setter pris på om foresatte informerer om smitte - også når testing har foregått utenom skolen.

Skolen forholder seg ellers til de retningslinjene ledelsen for pandemihåndteringen i kommunen gir.

Mer om koronatiltak i skolen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#a156375