Ås kommune, Kommunalteknisk avdeling har ansvaret for vedlikehold av friluftsområdet Breivoll. menighet.
 
Alle er velkomne til å benytte alle badestrender, svaberg og gressplener. Innenfor området finnes det også en sandvolleyballbane og en stor grillplass som kan benyttes av publikum. Bryggene helt i nord kan benyttes til bading.
 
Kommunalteknisk avdeling tar prøver av vannkvaliteten gjennom sommeren. Resultatene vil legges ut på kommunens hjemmeside. Dersom resultatene tilsier det, iverksetter vi nødvendige tiltak.