Boligpolitisk plan

Boligpolitisk plan for Ås kommune med tiltaksplan ble vedtatt av kommunestyret 23.oktober 2019.

Boligpolitisk plan

Boligpolitisk plan - tiltaksdel 2020-2023