Bo- og avlastningstjenester

Solfallsveien

Kontaktinformasjon:
Telefon: 993 84 896
Solfallsveien 27, Hus 2 P.b. 195, 1431 Ås

Solfallsveien bolig for personer med funksjonshemning gir tjenester til personer med forskjellige grader av bistandsbehov. Boligen er døgnbemannet. Det blir gitt tjenester ut i fra behovet til den enkelte.

Kontakt
Solfallsveien: 993 84 896
Helge: 980 40 140

Ljungbyveien

Kontaktinformasjon:
Telefon: 64 96 22 90/ 64 96 22 91
Ljungbyvn.17, P.b. 195 1431 Ås
Leder: Kari Ørsal Vigstad

  • Bolig- og avlastning for barn/unge med funksjonshemning
  • Privat avlastning

Kajaveien

Boliger for personer med funksjonshemning, kontor for støttekontakt.

Kontaktinformasjon
Telefon: 64 96 22 80 / 64 96 22 81 / 64 96 22 82
E-post: stottekontakt@as.kommune.no
Kajaveien 45, P.b.195 1431 Ås

Kajaveien bolig for personer med funksjonshemning gir tjenester til personer med forskjellige grader av bistandsbehov. Boligen er døgnbemannet. Det blir gitt tjenester ut i fra behovet til den enkelte.

Leilighetene er fordelt på 3 hus, med tilgang til felles stue og kjøkken. Alle bor i egne leiligheter med hvert sitt hushold, men med tilbud om felles middag.

Støttekontaktkoordinator har kontor i Kajaveien 45, kan treffes på telefon 64962285. Koordinator har kontortid onsdag og fredag 0800-1530. Koordinator har som oppgave å rekruttere, ansette og følge opp støttekontakter. Saksbehandling vedrørende støttekontakter blir utført ved forvaltningstjenesten.

Dr. Sødringsvei

Bolig for personer med funksjonshemning

Kontaktinformasjon
Telefon: 64 96 27 30 / 64 96 27 31
Dr. Sødringsvei 10, P.b. 195 1431 Ås