Hvis du har behov for skriftlig attest på avlagt prøve må du ta kontakt med privat tilbyder, da teststasjonen ikke er behjelpelig med dette.

Følgende bør testes

  • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene.
  • Andre grupper etter vurdering av lege. 
  • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

Ås kommune forholder seg til testkriteriene satt av Folkehelseinstituttet (FHI)

Koronasymptomer er som følger

  • Feber
  • Hoste
  • Kortpustet
  • Tungpustet
  • Tap av lukt- og/ eller smak
  • Sår hals

Vi har ikke kapasitet til å teste i forbindelse med reise eller deltakelse på arrangementer. Vi tester kun de som har symptomer på Korona.

Hold deg hjemme ved symptomer

Hvis du har lette symptomer og ønsker å vente med å teste deg, er det viktig at du holder deg hjemme.

Dersom symptomene vedvarer eller forverrer seg, må du bestille time for testing. Du må bestille time før du kommer. Vi har ikke drop-in testing.

Slik bestiller du time

Bestille time for koronatest elektronisk

Timebestilling i Ås kommune via ReMin (BankID)

Åpningstider bestille time for koronatest på telefon 959 39 677

mandag - fredag kl. 9-12 og kl. 13-15.00

Før du ringer, ha personnummer tilgjengelig for alle som skal bestille test. Vi opplever at det er mest kø på telefonen i tidsrommet 9-10. 

Åpningstider teststasjonen

Du må bestille time, vi tar ikke i mot drop-in.

mandag til fredag kl. 9-12 og 13-15
lørdag og søndag kl. 12-14*

* I helgene kan du kun bestille time digitalt, da timebestillingstelefonen er stengt. Det er ikke mulighet for å bestille test for koronapass i helgen, dette må bestilles fra privat tilbyder eller tas på en ukedag hvis det er ledig kapasitet.

Test og analyse er gratis. Pass på at du bare bestiller en time. Møt presis for å unngå mye ventetid.

Har du andre spørsmål om korona kan du ringe kommunens koronatelefon (NB - du kan ikke bestille time for testing eller vaksinering hos koronatelefonen).

Sted for testing - praktisk info

Teststasjonen ligger i Moerveien 12 (tidligere Mattilsynets lokaler) (åpne plasseringen i Google Maps)

Det er skiltet på stedet, både på utsiden og inne i lokalene.

Når og hvor får jeg svar

Resultatet fra testen blir lagt ut på helsenorge.no fortløpende. Vanligvis tar det mellom 1-3 dager før resultatet er klart.

Dersom du har positiv test, blir du kontaktet umiddelbart per telefon med en SMS om at du skal ringe smittesporingsteamet i Ås kommune. Telefonnummer til smittesporingsteamet er 959 39 602 (bemannet fra kl. 8-22). NB - det er kun dersom du har testet positivt at du skal benytte dette nummeret.