icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Omsorg   ›   Moer sykehjem
  

Besøksregler for Moer sykehjem, gjelder fra og med 14.06.20

Det er avdelingssykepleierne i samarbeid med andre ansatte som avgjør hvilke pasienter som kan få besøk, ut fra pasientens funksjonsnivå og mulighet til å følge smittevernreglene. Ved mer åpning av samfunnet og mer besøk på sykehjemmene øker risikoen for å få smitte inn til sykehjemmene. Konsekvensene av utbrudd på sykehjemmene er svært alvorlige og vi ber derfor besøkende følge smittevernreglene nøye.  Ved økende smittespredning i samfunnet eller utbrudd på sykehjemmet kan vi begrense eller forby besøkene.

Lokale vurderinger
Relativt lite smittespredning i samfunnet er av liten betydning ved evt. lokale utbrudd på sykehjemmene da konsekvensene av utbrudd på sykehjemmene er fatale. Smittetilfeller kan oppstå selv om det utøves godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen for smitte inn på sykehjemmene og forebygge videre spredning ved evt. smitte. Besøksstans til helse- og omsorgsinstitusjoner nasjonalt er opphevet, men det er institusjoner og kommuner lokalt som vurderer ivaretakelse av smittevern ved besøk. Etter flere uker uten smittetilfeller i Ås kommune har det vært påvist flere nye tilfeller de siste dagene. Sykehjemmene befinner seg også i en sårbar situasjon pga. beliggenhet og tette bånd til Oslo-området med per nå størst smittespredning i landet. Samtidig opplevde vi over en lengre periode at besøkende både bevist og ubevist ikke fulgte opp smittevernreglene ved besøk. Å følge smittevernreglene er utfordrende selv for helsepersonell som får stadig oppdatering og opplæring på det området og det er forståelig at det kan være vanskelig for utenforstående å forholde seg til de reglene. Moer sykehjem og Moertunet har til enhver tid ca. 150 beboere de fleste skrøpelige eldre med flere underliggende sykdommer hvor alvorlig forløp av Covid-19 kan forventes ved smitte. Siden pandemien forventes å vare over en lang tid er det tilrettelagt med besøk. Besøksbegrensninger er tilstede for å kunne ivareta smittevern samtidig som vi kan ivareta besøk for ca. 150 beboere på en lik og rettferdig linje. Da situasjonen med pandemien er under utvikling evt. endringer på kort varsel kan skje og ved lokale utbrudd blir det aktuelt med besøksstans lokalt.

 

Generelle kriterier for alle besøkende

 • Hver pasient kan ta imot besøk to gang hver uke.
 • Besøket kan vare maks i en time. Lengden på besøket styres av pågangen.
 • Det kan ikke være mer enn to personer som kommer på besøk om gangen.
 • Det er kun mulig å komme på besøk på dagtid.
 • Det vil gis aktuell praktisk informasjon når du avtaler besøket.
 • Egne regler gjelder for korttidsavdeling. 

 

Pårørende kan ikke komme på besøk hvis man:

 • Ikke føler seg frisk.
 • Har vært utenfor Norge de siste 10 dager.
 • Er i karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

 

I forkant av besøket

 • Besøket må alltid avtales med kontaktpersonen på sykehjemmet senest virkedagen før mellom kl. 8.00 og kl. 15.00.
 • Besøk i helgene må avtales senest fredagen før.
 • Der det ikke er mulig med besøk tilrettelegger vi for digitale besøk via telefon og videosamtaler.

 

Under besøket

 • Alle besøkende må skrives inn i besøksprotokoll og skrive under besøksskjema (besøkslogg: dato, navn, tidspunkt og telefonnummer).
 • Husk å vaske/sprite hendene før besøket.
 • Besøkene foregår helst utendørs så langt det lar seg gjøre.
 • Besøk inne skjer på besøksrommet. Det er kun nærmeste pårørende (ektefelle, barn) som kan komme på besøk inne. Besøkende skal følges av ansatte direkte til og fra besøksrommet og kan ikke oppholde seg i fellesarealer. 
 • Det skal holdes 1m avstand mellom besøkende og pasient under besøket.  Besøkende må selv ta ansvar for å overholde avstandsregelen på 1 meter til pasienten, ansatte og andre.
 • Besøkende må sørge for å berøre færrest mulig kontaktflater under besøket.
 • Gaver, blomster og lignende leveres til ansatte for å unngå nærkontakt mellom besøkende og pasienten og minske risiko for kontaktsmitte. 
 • Det er ikke tillatt med mat- og drikke under besøket. 

 

Etter besøket

 • Husk å vaske/sprite hendene etter besøket.
 • Hvis du blir syk med luftveissymptomer eller får påvist Covid-19 etter besøket, må du opplyse om besøket som en del av smitteoppsporing. Du må også kontakte sykehjemmet og informere om dette så raskt som mulig.