icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Omsorg   ›   Moer sykehjem   ›   Besøk på Moer sykehjem
  

Besøksregler for Moer sykehjem

På grunn av korona-pandemien (covid-19) er det av smittevernhensyn innført regler som skal følges av alle besøkende til pasienter ved Moer sykehjem.

Følgende gjelder fra 28. september 2020.

Besøkstider

 

Alle besøk avtales direkte med avdelingen mellom kl. 8.00 og 15.00 dagen før besøket.

Kontaktinformasjon til avdelingene ved Moer sykehjem

 

 • Vi har fortsatt mulighet for besøk ute. Vi har også åpent for besøk inne på besøksrom.
 • Vi tilrettelegger også for digitale besøk via telefon og videosamtaler.
 • Ved besøk på besøksrom så gjelder disse besøkstidene:
  alle dager (inkludert helg) kl. 10.30-12.30 og fra 14.00-19.00.
  Besøkende skal følges av ansatte direkte til og fra besøksrommet og kan ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Lengde på besøket avtales individuelt.
 • Det er ingen begrensninger på antall besøk per uke.
 • Maks to personer kan være på besøk om gangen. Dette gjelder også ved besøk ute.

Ved økende smittespredning i samfunnet eller utbrudd på sykehjemmet kan vi begrense eller stenge for besøk.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • Ikke føler deg frisk.
 • Har vært utenfor Norge de siste 10 dager.
 • Er i karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

Under besøket

 • Alle besøkende må skrives inn i besøksprotokoll og skrive under besøksskjema (besøkslogg: dato, navn, tidspunkt og telefonnummer).
 • Husk å vaske/sprite hendene før besøket.
 • Besøkende må sørge for å berøre færrest mulig kontaktflater under besøket.
 • Det skal holdes minst 1 meter avstand mellom besøkende og pasient under besøket.
 • Gaver, blomster og lignende leveres til ansatte for å unngå nærkontakt mellom besøkende og pasienten og minske risiko for kontaktsmitte. Det er ikke tillatt med mat- og drikke for å unngå kontaktsmitte. 

Etter besøket

 • Husk å vaske/sprite hendene etter besøket.
 • Hvis du blir syk med luftveissymptomer eller får påvist Covid-19 etter besøket, må du opplyse om besøket som en del av smitteoppsporing. Du må også kontakte sykehjemmet og informere om dette så raskt som mulig.

Om begrensninger i kontakt med medpasienter

Pasienter som har vært på sykehus, tannlege, poliklinisk undersøkelse eller besøk utenfor sykehjemmet har begrenset kontakt med medpasienter i 10 dager.

De kan motta besøk som normalt i denne perioden. 

Lokale vurderinger per 28. september 2020

Økende smittespredning i samfunnet øker risiko for lokale utbrudd på sykehjemmene og konsekvensene av utbrudd på sykehjemmene er fatale. Smittetilfeller kan oppstå selv om det utøves godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen for smitte inn på sykehjemmene og forebygge videre spredning ved evtuell smitte. Den siste tiden har Ås kommune opplevd flere nye tilfeller med corona-smitte og det har vært økende smittetrend i naboliggende kommuner.

Vi har forståelse for at det kan oppleves som krevende å følge enkelte av smittevernreglene, og holde seg oppdatert på disse. Husk at du alltid kan rådføre deg med ansatte på sykehjemmet dersom du blir usikker.

Moer sykehjem og Moertunet har til enhver tid ca. 150 pasienter. De fleste er syke eldre med flere underliggende sykdommer hvor alvorlig forløp av Covid-19 kan forventes ved smitte. Hver uke er det flere hundre besøkende til sykehjemmene.

Siden pandemien forventes å vare over en lang tid er det tilrettelagt med besøk. Besøksrutiner er tilstede for å kunne ivareta smittevern samtidig som vi kan ivareta besøk for ca. 150 beboere på en lik og rettferdig linje. Da situasjonen med pandemien er under utvikling evt. endringer på kort varsel kan skje og ved lokale utbrudd blir det aktuelt med besøksstans lokalt.