Rutiner for besøk ved Moer sykehjem

Besøk på pasientrom
Ingen begrensninger på antall besøk, kun avstand til ikke-vaksinerte.

Frisør og fotpleier
Åpner for kunder til frisør og fotpleier utenfra sykehjemmet med de nasjonale/lokale regler som gjelder for deres drift.

Generelle smittevernråd ved besøk

  • Besøkende som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
  • Besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. Unntak fra karantene i forbindelse med besøk er beskrevet i 6j i covid-19-forskriften. Se avsnittet nedenfor «Smittevernråd for besøkende som er unntatt karantene eller har luftveissymptomer».
  • Besøk til beboere som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19 bør som hovedregel ikke gjennomføres, men det kan gjøres individuelle vurderinger, se eget avsnitt nedenfor.
  • Institusjonen bør holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos beboere, besøkende eller ansatte. Det er frivillig for besøkende å oppgi personopplysninger for smittesporingsformål. Opplysningene kan ikke lagres lenger enn 10 dager.
  • Nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger eller bestemmelser for antall besøkende skal følges. 
  • Besøkende må informeres om gjeldende smittevernrutiner.
  • Alle besøkende bør utføre håndhygiene ved ankomst, også når besøk gjennomføres utendørs.

Under besøket

  • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene.
  • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner med mange beskyttede beboere

Under besøket
• Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. Hvis beboeren er beskyttet, kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende.
• Hvis beboeren ikke er beskyttet mot covid-19 kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende. Men her må det gjøres en vurdering, ev. i samråd med pårørende, basert på om beboeren er i risikogruppe og det lokale smitterisikonivået.
• Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger tilsier.
• Det må ikke være flere besøkende enn at de som ikke er beskyttet mot covid-19 kan holde minst 1 meter avstand seg imellom.
• Besøk kan skje i fellesarealer, men gjeldende råd om avstand må kunne overholdes.

I etterkant av besøk
• Alle felles berøringspunkter (f.eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett) i areal hvor det foregår besøk bør rengjøres eller desinfiseres daglig i henhold til institusjonens renholdsplan.