Barnehageprosjekter kulturskolen
Barnehageprosjekter kulturskolen

Barnehageprosjekter / Nursery projects

Ås internasjonale kultursenter har i flere perioder gitt og kan gi tilbud inn i kommunens barnehager. Her legger vi vekt på temaet "kommunikasjon uten ord". Dette er et tilbud som er spesielt nyttig for de barnehagene som har barn med forskjellige nasjonaliteter og  ulike språk.

English
Ås international cultural centre has several times given and can make an offer in the municipal kindergartens. Here we emphasize the theme of " communication without words ." This is an offer which is especially useful for those kindergartens that have children with different nationalities and different languages.

 

                                للمزيد من المعلومات باللغة العربية إضغط هنا

          لقد قدم المركز الثقافي الدولي و لعدة مرات عروض في رياض األطفال البلدية
وهنا نؤكد على موضوع "االتصال بدون كلمات". هذا عرض مفيد بشكل خاص لرياض 
                                األطفال التي لديها أطفال من جنسيات مختلفة ولغات مختلفة

Skoleprosjekter Ås internasjonale kutlursenter
Skoleprosjekt Kulturskolen

Skoleprosjekter / School projects

I samarbeid med skolene i kommunen er det gjennomført flere prosjekter innen musikk, teater, visuell kunt og dans. Kulturskolen samarbeider tett med alle skolene i Ås, men Ås internasjonale kultursenter legger vekt på flerkulturelle prosjekter og jobber på enkelt skoler i perioder når og hvis det er et behov.

 

English:
In cooperation with schools in the municipality we have had several projects in music, theater , visual arts and dance. Ås Music and Arts School works closely with all schools in Ås, but Ås International Cultural centre are working with multicultural projects and work on individual schools at times when and if there is a need.

 

                                                                                                                للمزيد من المعلومات باللغة العربية إضغط هنا

                                                                              لقد قدم المركز الثقافي الدولي و لعدة مرات عروض في رياض األطفال البلدية

. وهنا نؤكد على موضوع "االتصال بدون كلمات". هذا عرض مفيد بشكل خاص لرياض األطفال التي لديها أطفال من جنسيات مختلفة ولغات مختلفة.