Siste målinger

Badestrand Sist målt Vannkvalitet
Breivoll syd 24. juni God
Breivoll nord ved handikapstranda 24. juni God
Breivoll/DNT 24. juni Akseptabel
Kjærnes/Strandengvegen 24. juni Akseptabel

 

Grenseverdier for vannkvalitet

Det er spesielt tarmbakterier (termotolerante koliforme bakterier, TKB) som analyseres. 

Kvalitet Grenseverdi
God Mindre enn 100 tarmbakterier/100mL
Akseptabel 100-1000 tarmbakterier/100mL
Ikke akseptabel Mer enn 1000 tarmbakterier/100mL
 

 

Hva skjer hvis vannet ikke har god nok kvalitet?

Ved kraftig regnskyll, kan det ofte oppstå episoder med dårlig badevann. Du bør derfor vente med å bade i 24 timer etter slikt vær.

Risikoen for å bli syk av å bade i sjøen, ferskvann eller basseng i Norge er liten. Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over mikroorganismer som kan forårsake sykdom og hvilke tiltak du kan gjøre for å forebygge plager og sykdom.

Badevann og risiko for smittsom sykdom (fhi.no)

Dersom badevannet ikke tilfredstiller kravene og grenseverdier overstiges, følger kommunen opp med nye prøver. Resultatene legges ut når nye analyser fra laboratoriet er klare.

Ved særlig dårlig vannkvalitet kan kommunen stenge badestrender til kvaliteten er bedre.

Få badevannsmålingene rett til din mobil

Ås kommune har en app der du kan abonnere på nyhetsvarsler fra ulike kategorier, en av dem er badevann.

Les mer om Ås kommunes App / push-varsler