Vi har satt i gang flere yrkesrettede tiltak på asylmottaket, etter dialog med beboere hvor det er kommet frem ønsker om dette. Målet med prosjektet er å knytte sammen behovet for lokal produksjon og behovet for sysselsetningstiltak - gi en løsning som gagner deltagerne som er involvert og samfunnet ellers som helhet. Arbeidsprosjektet er lokalt forankret og bygger på at opplærte deltagere videre lærer nye deltagere med oppfølging fra lokale foreninger og organisasjoner. Dette er lokale prosjekt med potensiale til å bygges ut nasjonalt

Possibilities 2

Sykurs / sewing courses Project Possibility

Opplæring, arbeidstrening, sysselsetting og lokal produksjon
 
I samarbeid med den norske klesdesigneren Malin Håvarstein Nilsen,Håvarstein Couture, er dette kurset utformet slik at deltagerne lærer seg å sy et enkelt bærenett og gjennom den prosessen har de fått grunnleggende ferdigheter i å håndtere en symaskin og i søm. Etter endt grunnkurs kan deltagere øve på å lære bort til andre igjen, samtidig som at de kan produsere bærenett for salg.  Produksjonen av bærenett gjøres av resirkulert materiale og på merkelappen som er festet på, kan man se en signatur fra den som har sydd og adressen til et nettsted hvor man kan lese mer om prosjektet.
 
Dette prosjektet kan imøtekomme noen av utfordringen vi står ovenfor i dag når det kommer til å integrere og sysselsette nyankomne flykninger, være med på å skape et litt mer meningsfylt og verdig opphold på et asylmottak og gi deltagere en aktivitet som de kan få nytte av, enten de blir bosatt eller returnerer til sitt hjemland. Dette prosjektet kan også være med på å fremme lokal og bærekraftig produksjon og på sikt være en mulighet for å kunne produsere produkter som norsk mote- og tekstilbransje etterspør.
 

English

Education, job training, employment and local production.

 

In cooperation with the Norwegian fashion designer Malin Håvarstein Nilsen this course is designed so that participants learn to sew a shopping bag and through the process they have gained basic skills in managing a sewing machine and sewing. After completing the basic course participants may practice to teach to others, while they can produce shopping bags for sale. Production of carrier networks made of recycled material and on the label affixed to, one can see a signature of the person who made it and address of a website where you can read more about the project.
 
This project can accommodate any of the challenge we face today when it comes to integrate and employ newly arrived refugees, help to create a little more meaningful and worthwhile stay in a refugee center and give participants an activity that they can benefit from, whether they are resident or returning to their homeland. This project can also help to promote sustainable local production and eventually be an opportunity to produce products that Norwegian fashion- and textile industry request.
Håndarbeidskafe
Håndarbeidskafé

Håndarbeidscafé på asylmottaket /Needlework at the refugees center

Over en lengere periode har Ås Husflidlag vært med på laget med å holde en fast håndarbeidskafe på asylmottaket en gang i uka for alle som vil være med. Hovedaktiviteten er strikking og hekling og det er utvekslet teknikker og oppskrifter og produsert, skjerf, luer sokker etc. Garn er samlet inn fra frivillige, kjøpt inn billig eller donert fra det lokale næringslivet. Dette er et tilbud som er åpnet for andre frivillige som vil bidra.

English

Over a longer period Ås Husflidlag has together with Ås international culture centre been keeping a needlework cafe at the refugees center once a week for all who wish to join. The main activity is knitting and crocheting and exchanged techniques and recipes and produced , scarves, hats, socks etc. Yarn is collected from volunteers, bought cheap or donated from local businesses. This is an offer that is opened to other volunteers who will contribute.
 

                                للمزيد من المعلومات باللغة العربية إضغط هنا

            لقد قدم المركز الثقافي الدولي و لعدة مرات عروض في رياض األطفال البلدية.
وهنا نؤكد على موضوع "االتصال بدون كلمات". هذا عرض مفيد بشكل خاص لرياض ا

                                  األطفال التي لديها أطفال من جنسيات مختلفة ولغات مختلفة.

Sykkelreparasjonskurs2
Sykkelreparasjonskurs

Sykkelreparasjonskurs / Bike repair courses

Sammen med Røde Kors vil vi ha åpent verkstedet slik at de som vil kan reparere sine egne sykler, hjelpe hverandre, lære seg å holde orden og organisere et verksted, ta vare på ekstra deler etc. Ved hjelp av ivrige frivillige vil det være åpent verksted til faste tider og som en forlengelse av dette vil vi også sette i gang aktiviteter i lokalmiljøet og skape møteplasser for å forene store og små sykkelentusiaster fra hele lokalsamfunnet.

English

Together with the Red Cross, we will have open workshop so that those who want can repair their own bikes, help each other, learn to keep track and organize a workshop, take care of extra parts etc. By sing eager volunteers it will be open workshop scheduled and as an extension of this, we will also initiate community activities and creating meeting places for uniting cycling enthusiasts from all over the community.
 
جنبا إلى جنب مع الصليب األحمر، سيكون لدينا ورشة عمل مفتوحة إللصحا 
الدراجات الخالصة ، ومساعدة بعضهم البعض، والتعلم كم خحال تتبع وتنظيم 
                                                                          ورشة عمل،
هذا بحاإضافة إلمور إضافية من قبل الغناء للمتطوعين وما إلى ذلك. حريصين 
                           بذلك كل الحرص على فتح ورش عمل مقررة إضافية.
      هذا ونحن نعنى أيضا ب األنشطة المجتمعية وخلق أماكن االجتماع لتوحيد
                            المتحمسين ركوب الدراجات من جميع أنحاء المجتمع.