Nå er influensasesongen i gang. Alle kan bli alvorlig syke av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre.  

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine hvert år: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Alle fra fylte 65 år 
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine. 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år 
 • Barn og voksne med: 
  • diabetes type 1 og diabetes type 2 
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt 
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
  • nedsatt immunforsvar 
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.

I tillegg anbefales influensavaksine til blant annet helsepersonell og andre ansatte som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter. 

Bestill time hos fastlegen 

Det er fastlegene som setter influensavaksine, så du må ta kontakt med din fastlege for å bestille time. Det er også mulig å ta influensavaksine på en del apotek.  

Kan ta koronavaksine samtidig  

Det er mulig å ta vanlig influensavaksine og koronavaksine/oppfriskningsdose samtidig, så lenge vaksinene settes i hver sin arm.  

Sykehjemsbeboere får derimot en forsterket variant av influensavaksinen, og bør vente minimum syv dager mellom de tar vaksine mot influensa og vaksine mot korona. 

Les mer på helsenorge.no