icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Alle høringer
Kjøyabukta verneområde, fra Nebbaveien

Skjøtselsplan for Kjøyabukta verneområde på høring

Hovedutvalg for plan, næring og miljø vedtok i møte 19.01.21 og sende vedlagt forslag til skjøtselsplan for Kjøyabukta verneområde i Ås kommune, på høring. Kommunen ønsker innspill fra innbyggere, lag og foreninger og institusjoner innen fagfeltet.

Høringsfrist: Søndag 7. mars 2021.

Publisert: 25. januar 2021
Illustrasjonsbilde

Endring av R-286 detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - Høring

Det varsles om endring av R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbo. Forslagsstiller er Statens vegvesen. 

Frist for innsendelse av merknader er 04.02.2021.

Publisert: 12. januar 2021
Endring Vniterbro - ingress

Kunngjøring av kommunestyrevedtak – Endring av detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark

Ås kommunestyre har i møte 10.12.2020, sak 133/20, vedtatt endring av Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark.

Publisert: 12. januar 2021