icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Søråsteigen barnehage med avdeling Rustadskogen   ›   Aktuelt fra Søråsteigen
07

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE!

I menyen til venstre finner dere aktuell informasjon om barnehagen. Ved å klikke på de ulike temaene vil aktuell informasjon framkomme her hvor du leser dette akkurat nå. Velg din avdeling ved å klikke på rett navn. De ulike avdelingene vil legge ut sine planer og annen informasjon som angår avdelingen og ditt barn.

Publisert: 17. juni 2013
matbilde_107x103

Meny for våren 2021

Publisert: 01. mars 2021
Aas_kommunevaapen_uten_tekst_2016_CMYK_200x240

Endring i makspris fra 1.1.2021

Publisert: 19. november 2020
Aas_kommunevaapen_uten_tekst_2016_CMYK_200x240

Informasjon vedrørende endring i vedtektene for de kommunale barnehagene fra 01.08.2020

Hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtok 22.01.2020 å endre §12 punkt 5 i Vedtekter for kommunale barnehager i Ås. 

Publisert: 04. februar 2020
Universitetsbarnehager

Vi er stolte av å være universitetsbarnehager!

Solbergtunet og Søråsteigen barnehager har inngått partnerskap med OsloMet, og vil i perioden 01.08.2019-31.07.2023 være to av ti Universitetsbarnehager i Osloregionen.

Publisert: 20. juni 2019
studiebesøk barnehage

Studiebesøk i en kommunal barnehage

Ås kommune tar etter forespørsel i mot studiebesøk fra barnehager eller personer tilknyttet barnehagefeltet.

Publisert: 11. juli 2018
tirsdag (44)_700x467

Fysisk miljø

Det fysiske miljøet omtales i Reggio Emilia filosofien som «den tredje pedagog». Rommene legges til rette slik at de er en støtte i det pedagogiske arbeidet. Læringsmiljøet er fleksibelt slik at det utfordrer barna og gir dem varierte opplevelser. Her kan dere se noen bilder fra de ulike avdelingenes fysiske miljø

Publisert: 11. desember 2020

Minoritetsspråklige barn i barnehagen

Publisert: 19. oktober 2017

Informasjonsbrosjyre om barns sykdom

Publisert: 18. oktober 2016

Link til rammeplan for barnehager

Publisert: 25. september 2017

Link til brosjyren "Velkommen til barnehagen!" utgitt av Kunnskapsdepartementet

Folderen gir informasjon til alle foreldre/foresatte om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, formålsbestemmelsen, rett til plass, barnehagens samarbeid med foreldre og foreldreråd for barnehagen. Folderen er oversatt til engelsk, samisk, somalisk, arabisk og polsk.

Publisert: 14. februar 2013

Søråsteigensangen

Publisert: 10. oktober 2007