Oppstartsmøte speiding for andreklassinger

Speiding for andreklassinger.

Dette er høstens første møte hvor vi blir litt kjent med hverandre og får vite mer om det å være speider. Alle nysgjerrige andreklassinger er velkommen, både de som allerede har bestemt seg for at de vil begynne i Speideren, og de som vil komme å prøve.
Det vil bli invitert til et foreldremøte i begynnelsen av september.

Les mer om speiding for andreklassinger her: https://aas.speiding.no/aldersgrupper/bevere-1-2-klasse/

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål. Benytt skjemaet her https://aas.speiding.no/kontakt/, eller sms/telefon til enhetsleder
Rune Carlsson tlf. 980 77 505.

Arrangør: 1. Ås speidergruppe
: Speiderhuset, Skogveien 14B, Ås
Tid: torsdag 1. september 18:00
Annet
https://aas.speiding.no/aldersgrupper/beve...