Begeistringens dag på Breivoll

Ås kommune, Ås frivilligsentral og Breivolls venner lager til fest for innbyggerne og kommunens frivillige lag og foreninger i forbindelse med Frivillighetens år 2022.

: Breivoll Gård
Tid: sndag 4. september 12:00
Annet