Ås Language Exchange

Velkommen til kulturhusets egen språkkafé!
Thursdays from 4.30 - 5.30 pm in the foyer of the Ås Arts and Cultural Centre.
(27th Jan - 2nd June)
Are you learning a new language? Come find a speaking partner! Ås Language Exchange is a place to share language, stories, and experiences. We will talk, listen, write, and read together to make learning fun!
Velkommen!
The Language Exchange will not be happening on the following holidays:
24th of Feb (Winter holiday)
14th of March (Easter)
26th of May (Ascension)
//
Torsdager kl. 16.30 - 17.30 i foajeen på Ås kulturhus
(27. januar - 2. juni)
Holder du på med å lære deg et nytt språk? Kanskje du kan finne noen å øve med på språkkaféen?!
Ås Language Exchange er et sted for å dele språk, historier og erfaringer. Vi vil snakke, lytte, skrive og lese sammen for å gjøre læring morsom!
Velkommen!
Språkkaféen vil ikke finne sted på følgende fridager:
24. februar (vinterferie)
14. mars (Skjærtorsdag)
26. mai (Kristihimmelfarts)

Arrangør: ÅS KULTURHUS
: Ås kulturhus - foajé
Tid: torsdag 19. mai 16:30
Annet
https://www.askulturhus.no/as-language-exc...