I-VI

Teater for ungdom fra Brageteater.
Er du et individ, eller en del av et kollektiv?
Burde vi slutte å si «jeg» og heller snakke om «vi»? Tåler verden flere individualister nå? Og hvem er egentlig «jeg» og «vi»?
Fredrik Høyers tekst er skrevet til en ung generasjon som skal ta over en verden der alt handler om «meg», men hvor løsningene må handle om «oss».

Arrangør: Ås kulturhus
: Ås kinoteater
Tid: torsdag 3. februar 19:00
Forestilling
https://www.askulturhus.no/brageteatret-un...