AVLYST Foredrag: Holocaust og plyndringen av jødene i Norge

Holocaust var også en historie om økonomisk plyndring. Ranet tok imidlertid ikke slutt ved krigens slutt. Foredraget bygger på materiale fra boka: ”Hvor ble det av alt sammen?” Plyndringen av jødene i Norge, og byr på en vandring gjennom den økonomiske likvidasjonens sentrale trekk og tilbakeføringsprosessens fatale konsekvenser. Det såkalte Skarpnes-utvalget ble oppnevnt i 1996. Mandatet ba om å få kartlagt denne delen av norsk historie, men utvalget endte i konflikt og leverte to separate rapporter til Justisministeren sommeren 1997. Som medlem av utvalget inviterer Reisel publikum med på innsiden og gir en smakebit på hva konfliktene dreide seg om og hvorfor det ble bli full splittelse.

Det norske restitusjonsoppgjøret ses dessuten i sammenheng med parallelle prosesser i andre land i det tidligere okkuperte Europa. Og sist, men ikke minst, forankres historien i anekdotisk materiale fra Reisel egen familie, familien Bild fra Ås.

Reisel vil også kommentere aktuelle saker som er oppe til diskusjon for tiden: Vang/Valdres Sparebank, Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket, og se disse i sammenheng med historikken og det historiske forløpet.

Introduksjon ved Carl Høeg, leder for Ås kommunes lokalhistoriske arkiv
Arrangementet er i samarbeid med Ås kommunes lokalhistoriske arkiv og støttet av Den kulturelle spaserstokken

Salg og signering av bøker

Vel møtt!

Arrangør: ÅS BIBLIOTEK
: Ås bibliotek
Tid: tirsdag 14. desember 12:00
Annet
http://www.as.folkebibl.no/