Bokprat spesial: Roy Andersen om "I nødens stund"

Forfatter og historiker Roy Andersen kommer til Ås bibliotek for å snakke om sin siste bok, "I nødens stund".

Om boken (fra Aschehoug sin omtale):

Vinteren 1917 stanser britene kulleveransene til Norge for å få slutt på den norske eksporten av mineraler til Tyskland. Men regjeringen må ta hensyn til tyske trusler og forsøke å komme begge sider i møte. I strevet med å bevare landets nøytralitet balanser regjeringen på en knivsegg.

Tyskland iverksetter uinnskrenket ubåtkrig, og dødstallene blant norske sjøfolk stiger dag for dag. Amerika erklærer Tyskland krig, mens Russland trekker seg ut. Likevel er det ingen utsikter til fred. Og da amerikanerne stanser korneksporten til Norge, stirrer landet hungersnøden i hvitøyet.

Matmangel og høye priser får det til å ulme blant arbeiderne. Revolusjonen i Russland puster til opprør. Hundretusener marsjerer mot dyrtid og krig, og revolusjonsfrykten brer seg. Sulten gnager, og idet freden omsider nærmer seg, kommer en ny fare snikende: pandemi.

Åpent for alle
Servering av kaffe

Velkommen!

Arrangør: Ås bibliotek
: Ås bibliotek
Tid: tirsdag 30. november 12:00
Annet
https://asbibliotek.no/web/arena