Oppstartsmøte beverspeiding høsten 2021

Speidergruppa i Ås starter opp med speiding for andreklassinger høsten 2021.
Kjenner du en speiderspire født i 2014, kan du allerede nå melde på.
Vi møtes annenhver torsdag ved speiderhuset på Frydenhaug,
og vi går på tur i nærområdet ca. 3-4 ganger i halvåret.
Vi har fokus på at barna skal oppleve tilhørighet og vennskap, og få et positivt forhold til naturen og til speiding.

Ved spørsmål, kontakt oss gjerne på e-post: aasbeverkoloni@yahoo.com og se nettsiden vår: https://aas.speiding.no/aldersgrupper/bevere-1-2-klasse/

Arrangør: 1. Ås speidergruppe
: Speiderhuset på Frydenhaug, Skogveien 14B
Tid: torsdag 2. september 18:00
Annet
https://aas.speiding.no/aldersgrupper/beve...
https://aas.speiding.no/