Flere uker med varmt og tørt vær har gjort skog og annen utmark svært sårbar for skogbrann.
-Brannvesenet har den siste tiden rykket ut til mange branntilløp rundt om i Follos skoger. Tilløp som fort kunne bitt til større skogbranner, sier informasjonsrådgiver i Follo Brannvesen Daniel Solli.

Store ressurser

Skogbranner er krevende fordi ukontrollerte branner legger beslag på store ressurser hos brannvesenet, og brannene setter mennesker og dyrs liv og helse i fare. Vi håper dette innlegget kan være med på å hindre den neste store skogbrannen, sier Solli.


Vurderer å forlenge forbud

Fra 15. april til 15. september gjelder et nasjonalt forbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. Brannvesenet i Follo gjør nå ingen unntak fra denne regelen og innvilger ingen søknader om å tenne opp utendørs.
Det nasjonale forbudet gjelder til 15. september. Om det ikke kommer mye regn før det vurderer vi å lage en lokal forskrift for å forlenge forbudet her i Follo. Det er så tørt nå at vi ikke kan ta noen sjanser, sier Solli.


Ikke tenn bål

Brannvesenet oppfordrer alle til å la være å gjøre opp ild i skogen nå.
-La være å gjøre opp ild. Det er knusktørt og når løvfallet kommer vil det være enda mer brennbart materiale i skogen hvis det ikke kommer regn, avslutter Solli.

Gjelder også på opparbeidede bålplasser

Brannvesenet opplyser at forbudet gjelder overalt, også steder som er tilrettelagt for bål:

I kommunene Follo Brannvesen dekker finnes det ikke godkjente grill- og bålplasser. Grunnen til det er aktsomhetsplikten som gjelder over alt og hele tiden. Det vil si at den som tenner opp må gjøre det på en forsvarlig og sikker måte, uansett. Fra 15. april til 15. september må man også ta hensyn til forbudet i skog og mark, og eventuelle unntak. Enkelte steder finnes det tilrettelagte bålplasser, gjerne med utepeiser eller lignende. Plassene er typisk tilrettelagt av grunneier eller kommunen. Disse plassene har ingen godkjenning fra brannvesenet og de samme reglene som andre steder gjelder