Ås kommune overtok barnehagen i Nordby 30.03.2020. Arbeidene med utomhus og lekeapparater pågår fortsatt ,og skal overtas i løpet av april. Montering av løst inventar starter opp etter påske. Vi gleder oss til å ønske alle barn og ansatte velkommen til en topp moderne barnehage i august!

Godt samarbeid

Prosjektavdelingen i kommunen har hatt et godt samarbeid med totalentreprenør Ruta entreprenør og arkitekt Espen Dahl fra Arkitektkontoret Gasa. Vi ønsker også å takke alle naboer og Nordby IL som har vist stor tålmodighet under byggeprosessen.

Om barnehagen, bygget og uteområdet

Selve barnehagen består av åtte avdelinger, hvorav to er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede, stort felles kjøkken og personaldel.

Det er lagt stor vekt på universell utforming og et stort lekeområdet i både naturlig skogsterreng og med flotte lekeapparater ute. Bygget henter sin energi fra bergvarme og det er valgt nedgravde avfallsbeholdere for å beslaglegge minst mulig av uteplassen. Selv om Ås kommune har valgt å ikke sertifisere bygget, tilfredsstiller barnehagen BREEAM klasse «very good».