Logo for Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer. Vi gleder oss til å feire frivilligheten. Uten den stopper Norge opp!

Bli med og feire Norges viktigste lagarbeid!

Om Ås frivilligsentral

Frivilligsentralen er et supplement til kommunens tjenester. 

Frivilligsentralens hjemmeside kan du varsle om du kan bidra som frivillig, eller trenger hjelp.

Alle trenger noen i Ås, og noen trenger deg. Når du har sendt inn informasjon om hva du kan bidra med eller hva du ønsker hjelp til, tar Frivilligsentralen kontakt med deg . 

Logo Ås frivilligsentral