Bakgrunnen for dette er parkerte biler langs strekningene som medfører dårlig fremkommelighet og vanskelige driftsforhold både for vinterdrift og renovasjon.

Skiltene kommer på plass i løpet av uke 4.

Ordningen skal evalueres underveis før det eventuelt søkes om permanent skiltvedtak hos Statens vegvesen.

Eventuelle spørsmål rettes per e-post til post@as.kommune.no.

Se skiltplan:

Kart som viser skiltenes plassering i området