Hensikten med samtalegrupper er at mennesker som står i en vanskelig livssituasjon skal finne støtte hos hverandre. Samtalegrupper gir mulighet til å få mer kunnskap om sykdommen, men også støtte og hjelp fra andre i samme situasjon. 

Det arrangeres samtalegrupper sammen med pårørendeskolen, men i Ås har vi også samtalegrupper i regi av kommunen.

Gruppen er ledet av fagfolk

Påmelding                                                                                                              

Påmelding til demenskoordinator, helst på epost eller SMS.

Vi trenger: Navn, telefonnummer, ev. e-post

Demenskoordinator: Mona Bekkhus-Wetterberg, tlf. 959 39 705 mona.bekkhus-wetterberg@as.kommune.no

Våren 2023

Tirsdager kl. 17:00 – 18:30

  • 17. januar
  • 28. februar
  • 28. mars
  • 5. mai

Sted: Moertunet ressurssenter, Tunveien 9, Forsamlingssalen i 2. etasje.