Om pårørendeskolen

Hvorfor pårørendeskole?

Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for pårørende i stor grad. Erfaring har vist at noe av det pårørende etterspør mest er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

Målet med pårørendeskolen er:

 • Å gi pårørende til mennesker med demens/mistanke om demens økt kunnskap om demenssykdommene
 • Å gi grunnlag for at pårøre nde bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
 • Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet både i hjemmesituasjonen og på institusjon
 • Gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat
 • Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Arbeidsform:

De enkelte møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe. Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse.

Hvem kan delta?  

Pårørende til personer med demenssykdom som bor i eller utenfor Follo.

Kurs kveldstid - oppstart i mars

Kurset er fulltegnet. Det er fortsatt ledige plasser i Ås i april.

Hvor og når

Kurset holdes på Raskebekken dagsenter (Ullerudveien 22 i Drøbak). Inngang Ullerud Bofellesskap.

Onsdager fra kl. 18:00-21:00 på datoene 8. mars, 15. mars, 22. mars og 29. mars.

Program

 • 8. mars: Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken OUS: Sykdomslære, hva er demens?
 • 15. mars: Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken OUS: Kommunikasjon og bruk av minner
 • 22. mars: Hege Hammerø, verge: Vergemål Hildegunn Fredheim: Pårørendehistorie
 • 29. mars: Kari Lislerud Smebye, sykepleier PhD: Sorg og mestring

Kurs dagtid - oppstart i april

Hvor og når

Kurset holdes på Moertunet ressurssenter (Tunveien 9, 1430 Ås), forsamlingssalen i 2. etasje torsdager fra kl. 11:00-14:00 på datoene 13. april, 20. april, 27. april og 4. mai.

Program

 • 13. april: Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken OUS: Sykdomslære, hva er demens?
 • 20. april: Kari Lislerud Smebye, sykepleier PhD: Sorg og mestring
 • 27. april: Hege Hammerø, verge: Vergemål Elisabeth Gustavson: Pårørendehistorie
 • 4. mai: Kommunikasjon og bruk av minner