Vi har satt opp tre dager med åpne møter hvor du får kunnskapen du trenger for å kunne bidra til en bedre hverdag for personer med demens:

  • Tirsdag 7. februar i møterom 2, andre etasje i Ås rådhus
  • Tirsdag 21. mars i Lille sal i Ås kulturhus
  • Tirsdag 9. mai i Lille sal i Ås kulturhus

Alle tre dagene holdes det to møter - velg mellom kl. 17:00 - 18:30 eller 19:00 - 20:30.

Dette er et viktig møte som vil bidra til å gjøre både dere som servicepersonell og alle med en demenssykdom tryggere i Ås, og vi ønsker dere alle hjertelig velkommen!

Kristin og Liv fra NRK-serien Demenskoret vil være tilstede.

Kort om kampanjen

Kampanjen er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og norske kommuner, og tar sikte på å tilrettelegge lokalmiljøet slik at også personer med demens lettere kan delta i vanlige hverdagsaktiviteter. Allerede er over 140 kommuner med, og Ås er fra 27.9.21 med i prosessen.

 I dag lever over 100 000 nordmenn med en demenssykdom og mange av disse bor fortsatt hjemme. Kampanjen retter seg ikke til innholdet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men til alle som kan bidra til en bedre hverdag for personer med demens.

Kampanjen går ut på å spre kunnskap blant ansatte i ulike yrkesgrupper som for eksempel i butikker, banker, apotek, transport, osv.om hva demens er og hvordan gi god service til personer med demens. På den måten kan det bidra til at det blir lettere for personer med demens å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke offentlig transport, gå til frisøren, handle på apoteket, ta taxi, være i fysisk aktivitet eller bruke kulturaktiviteter som bibliotek, kino og konserter.

Et mer demensvennlig samfunn handler om å møte personer med demens på en god måte. Ved at flere i samfunnet kan litt mer om demens, blir det lettere å leve med sykdommen og resultatet er et vennligere samfunn for alle. 

For mer informasjon se her: http://nasjonalforeningen.no/tilbud/demensvennlig-samfunn/